O NÁS

Momentum assets je alternativním investičním fondem podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., „ZISIF“. Spravujeme tak prostředky vložené kvalifikovanými investory. Vedení fondu má bohaté zkušenosti s portfolio managementem na měnových, komoditních a akciových trzích Naší vizí je transparentní a udržitelné partnerství s našimi investory a vysoký růst hodnoty jejich investic díky využívání profitabilních automatizovaných strategií na finančních trzích.

V čem se výrazně odlišujeme

  • Intradenní strategie omezují dlouhodobé výkyvy přicházející ze světa
  • Nízká volatilita portfolia během turbulentních období
  • Atraktivní zhodnocení v dlouhodobém horizontu
  • Politika nízkých nákladů pro investora
  • Diverzifikace dodána v rámci produktu samotného produktu
  • Nízká vstupní částka (min. 1 milion Kč)

Společnost Momentum Assets a.s. využívá unikátní investiční strategii, spočívající v aplikaci pokročilých matematických algoritmů a dlouholetého know-how investičního týmu, pro správu prostředků na světových kapitálových trzích. Naše strategie pro správu investic je založena na kvantitativní analýze dat a využití dalších statistických přístupů v rámci investičních rozhodnutí. 

UPOZORNĚNÍ

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

SÍDLO

SÍDLO

  • Bělehradská 858/23,
  • Vinohrady, 120 00 Praha
  • Czech Republic
  • IČ: 08639124

© 2020 Momentum assets a.s.

created by: webo-agency