STRATEGIE

Náš tým vychází ze zkušeností nabraných při vývoji a aplikaci algoritmického obchodování měn a komodit na světových trzích. Ustanovení fondu předcházel vývoj technologických nástrojů za využití dlouholetých zkušeností na kapitálových trzích a robustní testování nabízeného produktu. Využíváme kvantitativní analýzy dat a získáváme tak výhodu oproti ostatním účastníkům trhu.

NAŠE PRINCIPY

Investiční služba od Momentum Assets je založena na principu vyhodnocení a rizika a prioritách vyplývajících z těchto zjištění. Díky naší znalosti kapitálových trhů jsme schopni kvalitně vyhodnotit a identifikovat investiční příležitosti. Při správě vložených prostředků také využíváme důsledné řízení rizika a zkušenosti nabyté obchodováním v renomovaných institucích v rámci ČR i zahraničí, tak abychom mohli investorům doručit co nejlepší výsledek. Po předchozích zkušenostech v rámci portfolio managementu v makléřských domech jsme dokázali vytvořit inovovaný  nástroj pro stabilní zhodnocování majetku a jeho diverzifikaci. Produkt naší společnosti je určený dlouhodobým investorům, kteří chtějí zvolit komplexní investiční řešení pro svůj majetek a preferují systematický přístup ke správě prostředků.

CHCETE VĚDĚT VÍCE? ZANECHTE NÁM SVŮJ KONTAKT A MY SE VÁM OZVĚME ZPĚT

UPOZORNĚNÍ

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.

SÍDLO

SÍDLO

  • Bělehradská 858/23,
  • Vinohrady, 120 00 Praha
  • Czech Republic
  • IČ: 08639124

© 2020 Momentum assets a.s.

created by: webo-agency